View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

safercar.gov

« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for safercar.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK586586586586586586586586
Response time (ms)OK1312972422149

Responses for safercar.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
edns1.dot.gov. (204.68.194.100)edns1.dot.gov. (2001:19e8:d::100)edns2.dot.gov. (204.68.194.200)edns2.dot.gov. (2001:19e8:d::200)edns3.dot.gov. (204.152.44.100)edns3.dot.gov. (2001:19e8:d4::100)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK989898989898
Response time (ms)OK96969679109110

Responses for safercar.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
edns1.dot.gov. (204.68.194.100)edns1.dot.gov. (2001:19e8:d::100)edns2.dot.gov. (204.68.194.200)edns2.dot.gov. (2001:19e8:d::200)edns3.dot.gov. (204.152.44.100)edns3.dot.gov. (2001:19e8:d4::100)
safercar.gov3600NS
edns1.dot.gov.
edns2.dot.gov.
edns3.dot.gov.
OKYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK105105105105105105
Response time (ms)OK86908086112114

Responses for safercar.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
edns1.dot.gov. (204.68.194.100)edns1.dot.gov. (2001:19e8:d::100)edns2.dot.gov. (204.68.194.200)edns2.dot.gov. (2001:19e8:d::200)edns3.dot.gov. (204.152.44.100)edns3.dot.gov. (2001:19e8:d4::100)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK989898989898
Response time (ms)OK10811610799127125

Responses for safercar.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
edns1.dot.gov. (204.68.194.100)edns1.dot.gov. (2001:19e8:d::100)edns2.dot.gov. (204.68.194.200)edns2.dot.gov. (2001:19e8:d::200)edns3.dot.gov. (204.152.44.100)edns3.dot.gov. (2001:19e8:d4::100)
safercar.gov3600SOA
edns1.dot.gov. hostmaster.dot.gov. 2010122596 3600 1200 604800 900
OKYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/1
Response size (bytes)OK989898989898
Response time (ms)OK107116108117126128

Responses for tae7d2hq5l.safercar.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
edns1.dot.gov. (204.68.194.100)edns1.dot.gov. (2001:19e8:d::100)edns2.dot.gov. (204.68.194.200)edns2.dot.gov. (2001:19e8:d::200)edns3.dot.gov. (204.152.44.100)edns3.dot.gov. (2001:19e8:d4::100)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK109109109109109109
Response time (ms)OK10293103103114110

Responses for safercar.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
edns1.dot.gov. (204.68.194.100)edns1.dot.gov. (2001:19e8:d::100)edns2.dot.gov. (204.68.194.200)edns2.dot.gov. (2001:19e8:d::200)edns3.dot.gov. (204.152.44.100)edns3.dot.gov. (2001:19e8:d4::100)
safercar.gov3600TXT
"v=spf1 -all"
OKYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/1
Response size (bytes)OK656565656565
Response time (ms)OK117108118117126129

Responses for safercar.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
edns1.dot.gov. (204.68.194.100)edns1.dot.gov. (2001:19e8:d::100)edns2.dot.gov. (204.68.194.200)edns2.dot.gov. (2001:19e8:d::200)edns3.dot.gov. (204.152.44.100)edns3.dot.gov. (2001:19e8:d4::100)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK989898989898
Response time (ms)OK949410480114110

Responses for safercar.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
edns1.dot.gov. (204.68.194.100)edns1.dot.gov. (2001:19e8:d::100)edns2.dot.gov. (204.68.194.200)edns2.dot.gov. (2001:19e8:d::200)edns3.dot.gov. (204.152.44.100)edns3.dot.gov. (2001:19e8:d4::100)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK989898989898
Response time (ms)OK9494104104113110

Responses for safercar.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
edns1.dot.gov. (204.68.194.100)edns1.dot.gov. (2001:19e8:d::100)edns2.dot.gov. (204.68.194.200)edns2.dot.gov. (2001:19e8:d::200)edns3.dot.gov. (204.152.44.100)edns3.dot.gov. (2001:19e8:d4::100)
safercar.gov3600NS
edns1.dot.gov.
edns2.dot.gov.
edns3.dot.gov.
OKYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK105105105105105105
Response time (ms)OK86908086112114

Responses for safercar.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
edns1.dot.gov. (204.68.194.100)edns1.dot.gov. (2001:19e8:d::100)edns2.dot.gov. (204.68.194.200)edns2.dot.gov. (2001:19e8:d::200)edns3.dot.gov. (204.152.44.100)edns3.dot.gov. (2001:19e8:d4::100)
safercar.gov900A
204.68.194.196
OKYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/1
Response size (bytes)OK575757575757
Response time (ms)OK80908582116116