View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

mystash.ovh

Updated: 2023-07-24 17:20:03 UTC (219 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for mystash.ovh/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
d.nic.fr. (194.0.9.1)d.nic.fr. (2001:678:c::1)f.ext.nic.fr. (194.146.106.46)f.ext.nic.fr. (2001:67c:1010:11::53)g.ext.nic.fr. (194.0.36.1)g.ext.nic.fr. (2001:678:4c::1)
mystash.ovh172800DS
45182 8 2 9b1d9c293dcf8737bb163fe3cf7fa9315d3a16aa39f3a526b09e2720eab306e6
OKYYYYYY
172800RRSIG
DS 13 2 172800 20231001132547 20230724101821 4883 ovh. vutDqskJoUkjV7csVsqdRramfVOdkj8f quTNc+UrAHo5vCYNZCsoRVQ6bwtoBm8M p9H2nfyeVRNHIQlv3ZNpqg==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK233233225225228228
Response time (ms)OK23723635373537

Responses for mystash.ovh/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK114116115115114115114115115115116116
Response time (ms)OK197193191192201200197194195199203196

Responses for mystash.ovh/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
mystash.ovh86400NS
sid.ns.cloudflare.com.
heather.ns.cloudflare.com.
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK106107108108106108106108107106106107
Response time (ms)OK10451311396710118

Responses for mystash.ovh/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
mystash.ovh300AAAA
2606:4700:3030::6815:4db
2606:4700:3033::ac43:8487
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK107106106106107106106105107107107106
Response time (ms)OK444139404636444243454843

Responses for mystash.ovh/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK114114116115115115116115114116116116
Response time (ms)OK918684859493908688929589

Responses for mystash.ovh/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK115116115116114116115116114116115114
Response time (ms)OK137132129131141139136133134139141135

Responses for mystash.ovh/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
mystash.ovh1800SOA
heather.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2315703005 10000 2400 604800 1800
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/1
Response size (bytes)OK114116114114115115116116114114115115
Response time (ms)OK10498969710610610398101104107102

Responses for mystash.ovh/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
mystash.ovh300A
104.21.4.219
172.67.132.135
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK828282828283828283828183
Response time (ms)OK1151618144167917311

Responses for mystash.ovh/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
mystash.ovh300MX
1 mx0.mail.ovh.net.
5 mx1.mail.ovh.net.
50 mx2.mail.ovh.net.
100 mx3.mail.ovh.net.
200 mx4.mail.ovh.net.
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK161161162162162163161163163162163161
Response time (ms)OK179169208165186181176171171181189210

Responses for 2muz7g1qs4.mystash.ovh/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK126125126127126127125126126126125127
Response time (ms)OK161156154155163163160157158162166158

Responses for mystash.ovh/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
mystash.ovh86400NS
sid.ns.cloudflare.com.
heather.ns.cloudflare.com.
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK106107108108106108106108107106106107
Response time (ms)OK10451311396710118

Responses for mystash.ovh/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
heather.ns.cloudflare.com. (108.162.192.161)heather.ns.cloudflare.com. (172.64.32.161)heather.ns.cloudflare.com. (173.245.58.161)heather.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3aa1)heather.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c0a1)heather.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:20a1)sid.ns.cloudflare.com. (108.162.193.143)sid.ns.cloudflare.com. (172.64.33.143)sid.ns.cloudflare.com. (173.245.59.143)sid.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b8f)sid.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c18f)sid.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:218f)
mystash.ovh300TXT
"v=spf1 include:mx.ovh.com ~all"
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/1
Response size (bytes)OK939392939392929293929394
Response time (ms)OK807774788382797878818379